GDPR policy

Integritetspolicy för rorjour247.se som drivs och ägs av företaget IP i Sverige AB (IPIS) med org.nr 559232-9949. Även benämnd som (”Rörjour 24/7”, “vi”, ”vår”, "IPIS" och ”oss”). Med denna GDPR policy redovisar vi för vårt arbete i enlighet med GDPR.Vi är måna om din integritet och vill att du ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter.Denna GDPR policy gäller de uppgifter vi samlar inom vår verksamhet. insamlade i samband med våra produkter och tjänster eller från andra interaktioner med oss där en länk eller annan lämplig hänvisning till införlivandet av denna policy har gjorts.

Policyn är utformad för att hjälpa dig att förstå vilken typ av personuppgifter vi samlar in samt hur vi behandlar och använder informationen. Policyn beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.Vad är en personuppgift?

En personuppgift är en uppgift som indirekt eller direkt kan härleda till en idag levande person. Inom lagen GDPR omfattas viss elektronisk information såsom IP nummer, GEO-location, viss meta-data, fotografier, reg-nr m.m.Lagen är bred för att skydda dig och din information.

Datakvalitet och retention

Vi vidtar åtgärder för att hålla de personuppgifter vi har korrekta och aktuella, och vi vidtar även åtgärder för att radera föråldrade eller på annat sätt felaktiga eller onödiga personuppgifter. Vissa kunder till oss kan låta sig hantera en egen profil och informationen i en sådan profil. Vi uppmanar samtliga att hålla sin profil uppdaterad för att se till att samtliga personuppgifter är korrekta och aktuella. Kom ihåg att för sådana elektroniska tjänster där du kan hantera din profil är det ditt ansvar att tillhandahålla oss med rätt information samt att uppdatera de personuppgifter som du har gett oss vid eventuella ändringar. Vi lagrar endast dina personuppgifter under den period som är nödvändig för det aktuella ändamålet eller så länge som krävs enligt gällande lagar.

Delning av din information

IPIS är personuppgiftsansvarig. Vi kan därför komma att samla och dela din information inom koncernen om det är nödvändigt för att fullfölja vårt avtal gentemot dig eller om det är inom korrekt område. Vi delar också information om dig till 3:e part som är våra samarbetspartners som tex underleverantörer, samarbetspartners, kundtjänstföretag, revisorer eller liknande är dessa våra personuppgiftsbiträden och där deras sätt att bearbeta informationen regleras i avtal. I enlighet med denna policy är du införstådd med och samtycker till att dina personuppgifter som samlats in kan användas av och för ett eller flera av företag eller med våra samarbetspartners eller underleverantörer som vi valt att arbeta med för att tillhandahålla våra tjänster. Vi delar också din information till 3:e part utanför EU/EES och har säkerställt att säkerhetsnivån är i linje med vad gällande dataskyddslagag kräver, delningen sker till program och tjänsteleverantörer som vi behöver för att tillhandahålla tillgodose våra kunder och besökare. Vid användning samtycker du till detta.

Sammanslagningar och förvärv

Om vi beslutar att sälja, köpa, slå samman eller på annat sätt omorganisera våra företag, kan detta innebära att vi lämnar ut personuppgifter till potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare eller tar emot personuppgifter från säljare och deras rådgivare för sådana transaktioner.När hanterar vi dina personuppgifter?

 1. När du besöker vår hemsida.
 1. När du genomför ett köp/beställning.
 1. I samband med marknadsföring och annonsering.
 1. I samband med nyhetsbrev och SMS-baserad marknadsföring.
 1. När du kontaktar vår kundtjänst eller svarservice
 1. Vid delning av inlägg på sociala medier.
 1. När du lämnar en recension.
 1. När du interagerar med oss i våra sociala kanaler.
 1. När du deltar i våra tävlingar.
 1. När du är i kontakt med våra företagsrepresentanter.
 1. När du är i kontakt med våra samarbetspartners/personuppgiftsbiträden.
 1. När du är i kontakt med oss i eventsammanhang.
 1. Vid utveckling av hemsidan.
 1. För att följa bokförings -och redovisningslagstiftning.

När vi hanterar dina personuppgifter kan vi be dig om information som rör din person samt sådana uppgifter som används för att identifiera dig samt verifiera användare och för att verifiera deras handlingar, eller information som kan behövas för att tillhandahålla de produkter och tjänster du har begärt eller för att kommunicera med dig. Vi kan också behandla och använda dina personuppgifter för att säkerställa funktionaliteten och säkerheten för våra produkter och tjänster, och förhindra och upptäcka bedrägerier och andra missförhållanden. När du besöker vår hemsida eller delar dina uppgifter med oss så ger du ditt samtycke till att vi hanterar och bearbetar din information.

Om du vill begränsa användandet eller höra hur vi arbetar i detalj alternativt nyttja dina rättigheter, vänligen kontakta oss på ekonomi@ipis.se och döp ditt mejl till “Registrerades rättigheter”.

Vi kan också komma att samla in annan information som du tillhandahåller, till exempel dina samtycken, preferenser och feedback, information om dina enheter och annan sådan information som du tillhandahåller oss. Observera att viss icke-identifierbar information, som samlats in från dig, kan bli personligt identifierbar när du ger oss dina personuppgifter. Vissa av våra tjänster kan ge dig möjlighet att skicka information om andra personer, till exempel om du beställer något som du önskar att vi hjälper med för en annan mottagare.Rättslig grund - SamtyckeOm ett samtycke från dig till behandling av personuppgifter, som beskrivs i denna policy, är obligatoriskt enligt gällande lag kommer sådant samtycke att erhållas med lämplig mekanism. Till exempel en checkbox vilken, om ifylld, anger ditt samtycke, val av tekniska inställningar för en tjänst eller webbplats eller annat uttalande eller beteende som tydligt anger att du accepterar behandlingen, beroende på produkt, webbplats, tjänst eller program du använder.Rättslig grund – Berättigat intresseI vissa fall behandlar vi dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse. Detta innebär att vi genom att göra en intresseavvägning har kommit fram till att våra legitima intressen för behandlingen av personuppgifter väger tyngre än ditt intresse och din grundläggande rättighet att inte få dina personuppgifter behandlade.Uppgifter erhållna från tredje partFörutom de personuppgifter som vi erhåller från dig kan vi i enlighet med gällande lagar få vissa personuppgifter från kreditupplysningsföretag och andra offentligt tillgängliga källor. Detta kan inkludera personuppgifter som kreditinformation och adressuppdateringar.Du hittar mer detaljerad information om hur vi behandlar dina personuppgifter i avsnitten nedan.Syftet med bearbetningenVi behandlar dina personuppgifter för de ändamål som beskrivs i denna policy och/eller ytterligare tjänstespecifika sekretessuppgifter. Observera att ett eller flera syften kan gälla samtidigt.Vilka personuppgifter samlar vi in om dig som kund och hur behandlar vi dem?När du besöker vår hemsidaNär du besöker vår hemsida samlar vi in uppgifter från dig såsom meta-data, IP nummer samt att vi profilerar dig gentemot den informationen du har inom dina sociala medier. Vid beställning, begäran om offert eller återkoppling så samlat vi uppgifter om dig såsom adress, betalinformation, namn och ev. Personnummer samt annan information som du på egen hand kan fylla i. När du delar den informationen samtycker du till vår behandling. Vanligtvis kan du besöka våra webbplatser utan att behöva identifiera dig själv. Dock samlar vi in vissa tekniska uppgifter, som standard, genom att använda Cookies. Se mer i avsnittet ”Användning av cookies”. Vi samlar in data, från den enhet du använder när du nyttjar våra tjänster, för att kunna analysera hur vår hemsida används och genom detta förbättra hemsidan samt våra produkter och tjänster för att de ska bli mer användarvänliga. Vi presenterar även relevant marknadsföring för dig baserat på denna analys. Det är vårt berättigade intresse att förbättra våra digitala kanaler.Personuppgiftsbehandling som utförsFör att förbättra vår hemsida och varor så använder vi diverse plugins och analyseringsprogram samt pixlar. Mer om detta i detalj finns att läsa i vår Cookiefunktion på hemsidan om vilka plugins vi använder. Du kan såklart välja att ställa in dina cookies när du besöker vår hemsida. Informationen som samlas in inkluderar nedan personuppgifter tillsammans med annan sådan teknisk information som din webbläsare tillhandahåller oss med, eller som kan samlas in i samband med vissa produkter och tjänster. De personuppgifter som samlas in används för att optimera hemsidan för att ge dig som besökare en bra användarupplevelse.Personuppgifter som behandlas

 1. IP-adress*.
 1. Åtkomsttider.
 1. Webbplatsen du länkades från.
 1. Sidor du besöker.
 1. Länkar du använder.
 1. Annonser och annat innehåll du visat.
 1. Information om dina enheter.
 1. Platsangivelser.
 1. Demografisk information så som ålder, kön, språkpreferenser.

Vid besök online kan du välja att ställa in dina cookies samt läsa vilka cookies vi använder och mer om deras bearbetning.Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingenVi behandlar endast dina personuppgifter baserat på ditt samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst och du kan även hindra Google Analytics från att använda dina personuppgifter genom att ladda ner och installera följande webbläsartillägg: https://tools.google.com/dlpage/gaoptoutLagringsperiodVi sparar dina personuppgifter för en period om 26 månader om de inte behövs för att följa gällande lag, tex bokföringslagen.När du gör en förfrågan om beställning, offert eller återkopplingPersonuppgiftsbehandling som utförsNär du gör en förfrågan hos oss samlar vi in eller begär personlig information gällande din begäran. Denna personuppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna administrera din begäran och vi behöver informationen för att kunna skicka ut order -och leveransbekräftelser, leverera den begärda produkt- eller tjänsten samt hantera betalning samt reklamations -och garantiärenden. Vi samlar också in uppgifter när du är i kontakt med vår interna eller externa kundtjänst och svartjänst.Personuppgifter som behandlas

 1. För -och efternamn.
 1. Personnummer.
 1. Adress.
 1. E-mailadress.
 1. Telefonnummer.
 1. Betalningsinformation.
 1. Köpinformation, till exempel vilken produkt som har beställts eller om produkten ska levereras till en annan adress.
 1. Köphistorik.
 1. Ordernummer.
 1. Medlemsnummer.
 1. IP-adress*.
 1. Användaruppgifter för mina sidor.
 1. Detaljer om avtal mellan dig och oss.
 1. Annan information om ditt köp.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingenDenna personuppgiftsbehandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal.Vid begäran av våra tjänster samtycker du till behandlingen.LagringsperiodVid kontakt utan beställning lagrar vi dina personuppgifter som längst i 36 månader.Vid köp lagrar vi dina uppgifter i sju (7) år för att följa gällande bokföringslag i Sverige.I samband med marknadsföring och annonseringVi kan behandla och använda dina personuppgifter för marknadsföring syften genom att visa dig erbjudanden och marknadsföring, som vi tror kan vara av intresse för dig. Marknadsföringsändamål kan innefatta att vi använder dina personuppgifter för direkt och riktad personlig marknadsföring eller för att genomföra en marknadsundersökning och för att kommunicera våra produkter, tjänster eller kampanjer via vår egen eller tredjeparts elektroniska eller andra tjänster. Vissa av våra produkter och tjänster kan även användas för att marknadsföra andra företags produkter och tjänster. Vi lämnar dock inte ut dina personuppgifter till dessa företag för marknadsföringssyften utan ditt samtycke.Profilering och individanpassningVi kan även behandla och använda dina personuppgifter för profilering och individanpassning för sådana ändamål som riktad marknadsföring och förbättring av våra produkter eller tjänster. Vi kan också skapa aggregerad och statistisk information utifrån dina personuppgifter. Profilering och individanpassning innefattar automatisk bearbetning av dina personuppgifter för att utvärdera, analysera eller förutsäga dina personliga preferenser eller intressen för att skicka marknadsföringsmeddelanden om produkter eller tjänster som är bäst lämpade för dig.Personuppgiftsbehandling som utförs

 1. Anpassning av produktrekommendationer.
 1. Anpassad annonsering hos tredjepartstjänster: Google, inklusive Google sökpartners, Facebook, Instagram, Snapchat, Tiktok, Youtube, Pinterest, Bing.
 1. Anpassad retargeting annonsering hos tredjepartstjänster: Google, inklusive Google sökpartners, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Youtube, Pinterest, Bing.
 1. Påminnelse om kvarglömd digital varukorg.
 1. Direkt och riktad marknadsföring via e-post, SMS eller sociala medier.Personuppgifter som behandlas
 1. Namn.
 1. IP-adress*.
 1. Adress.
 1. E-mailadress.
 1. Telefonnummer.
 1. Demografisk information.
 1. Transaktionsdata.
 1. Lagring och hämtning av information via cookies.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingenBerättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda relevant marknadsföring av våra produkter och tjänster.LagringsperiodVi sparar dina personuppgifter för en period om 36 månader. Du kan när som helst ändra dina inställningar gällande vilken typ av marknadsföring du ser. Detta gör du hos respektive tredjepartstjänst. Du kan uppdatera dina preferenser hos våra tredjepartsleverantörer genom att besöka den leverantören som du inte vill dela din information med.I samband med nyhetsbrevutskick och SMS-baserad marknadsföringPersonuppgiftsbehandling som utförsNär du prenumererar på vårt nyhetsbrev och vår SMS-baserade marknadsföring kommer du att få e-mail och SMS med inspiration, exklusiva erbjudanden och personliga rekommendationer. Vi använder din köp -och webbhistorik samt information om vilka produkter du är intresserad av, för att skräddarsy de erbjudanden vi skickar till dig. För att kunna förbättra och utveckla våra nyhetsbrev analyserar vi även ditt användande av våra nyhetsbrev och samlar in data om hur du öppnat nyhetsbreven samt vilka länkar i nyhetsbrevet du klickat på.Personuppgifter som behandlas

 1. För -och efternamn.
 1. Adress.
 1. E-postadress.
 1. Telefonnummer.
 1. Information gällande användandet av nyhetsbrev.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingenBehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna erbjuda dig relevant marknadsföring av våra produkter och tjänster. Behandlingen av personuppgifter sker med ditt samtycke och du kan när som helst återkalla ditt samtycke.LagringsperiodDu kan säga upp din prenumeration av våra nyhetsbrev genom att följa instruktionerna i dessa e-postmeddelanden (normalt via en ”avsluta prenumerationen”-länk längst ner i e-postmeddelandet). Klicka på länken för att avsluta din prenumeration eller kontakta respektive märke eller koncernföretag som anges i e-postmeddelandet och på deras webbplats. Om du avregistrerar dig kan vi fortfarande skicka dig e-postmeddelanden som inte rör marknadsföring, till exempel servicemeddelanden eller affärsrelaterad information till företagskunder.Du kan även avregistrera dig från all SMS-baserad direktmarknadsföring genom att använda STOP funktionen som finns längst ner i varje SMS eller genom att kontakta respektive koncernföretag/märke som anges på deras webbplats eller via SMS, beroende på vad som är relevant.

När du kontaktar vår kundtjänst eller oss per telefonPersonuppgiftsbehandling som utförsNär du kontaktar vår kundtjänst samlar vi in dina personuppgifter, för att hjälpa dig men också för att kunna identifiera dig som kund samt tillhandahålla kundservice, besvara frågor och utreda klagomål. Vi samlar även in information för att kunna spåra din beställning och hantera reklamationsärenden.Personuppgifter som behandlas

 1. För -och efternamn.
 1. E-postadress.
 1. Adress.
 1. Telefonnummer.
 1. Uppgifter om köp och köphistorik.
 1. Tekniska data så som språkinställning och IP-adress.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingenRättslig grund är berättigat intresse för att fullfölja begäran och avtal gentemot dig.Behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att tillgodose ditt berättigande intresse genom att tillhanda hålla kundtjänst.LagringsperiodVi sparar dina personuppgifter för en period om 36 månader.Vid delning av inlägg eller engagemang på sociala medierPersonuppgiftsbehandling som utförsNär du delar, taggar eller engagerar dig för IPIS kan vi komma att dela dina uppgifter tex recensioner med andra och potentiella kunder. Detta gör vi i marknadsföringssyfte.Personuppgifter som behandlasInformation från din profil och dina inlägg.Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingenDet är vårt berättigade intresse att kunna marknadsföra oss och våra tjänster.Behandlingen av personuppgifter kan också ske med ditt samtycke och du kan när som helst återkalla ditt samtycke.LagringsperiodDet du gör och skriver kommer vara synliga i våra sociala medier tills vi väljer att radera dem eller tills du ber oss att ta bort dem. Viss information kan vi inte radera eller ändra pga tekniska svårigheter.När du gör en recensionPersonuppgiftsbehandling som utförsEfter att du har genomfört en förfrågan eller betalning så kan vi skicka ett e-mail till dig där vi ber dig att recensera tjänsten/varan. Vi publicerar sedan din recension på vår hemsida. Du kan också frivilligt lämna en recension i någon av våra kanaler.Personuppgifter som behandlas

 1. Namn.
 1. E-postadress.
 1. Information gällande din recension.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingenNär du delar en recension med oss samtycker du att informationen delas och används i marknadsföringssyfte.Du samtycker genom att lämna en recension och kan när som helst återkalla ditt samtycke och be oss att ta bort recensionen.LagringsperiodInformation gällande din recension kommer att vara synlig tills vi väljer att radera den eller tills du ber oss att ta bort recensionen.När du deltar i event, tävlingar eller är i kontakt med någon av våra representanter.Personuppgiftsbehandling som utförsNär du är i kontakt med oss, våra representanter eller deltar i event och tävlingar så samlar vi in information om dig. Detta gör vi för att enkelt kunna administrera och fullfölja din förfrågan. Vi kan också använda samt dela informationen med våra samarbetspartners / representanter för att hjälpa dig på bästa möjliga vis.Personuppgifter som behandlas

 1. Kontakt- och kunduppgifter samt andra uppgifter som du delar när du är i kontakt med oss.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingenVi behandlar dina personuppgifter för att tillgodose dig. Vid användning samtycker du till insamling och behandling.LagringsperiodInformationen lagras om det inte leder till köp som längst i 36 månader.Vid utveckling av produkter och tjänsterVi kan också behandla och använda dina personuppgifter för att utveckla våra produkter och/eller tjänster. Vi kan kombinera personuppgifter insamlade i samband med din begäran av en särskild tjänst/produkt och/eller -tjänst med andra personuppgifter vi kan ha om dig, förutom när sådana personuppgifter samlades in för ett annat ändamål.För att följa bokförings -och redovisningslagstiftningPersonuppgiftsbehandling som utförsVi samlar in och sparar personuppgifter för bokförings -och redovisningssyften samt gällande lag.Personuppgifter som behandlas

 1. För -och efternamn.
 1. Betalningshistorik.
 1. Information som utgör underlag för redovisning.

Rättslig grund för personuppgiftsbehandlingenBehandlingen av personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna följa de skyldigheter vi har gällande bokförings -och redovisningslagstiftning.LagringsperiodBokförings -och redovisningsunderlag samt inkluderade personuppgifter sparas för en period om sju (7) år enligt gällande lagstiftning.Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?Överföring av personuppgifterVi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part uteslutande enligt angivet i denna policy eller enligt tvingande lagstiftning och berättigat intresse.Tjänsteleverantörer och andra auktoriserade tredjeparterVi kan överföra personuppgifter till tredje part som är auktoriserad att behandla personuppgifter på uppdrag av IPIS för de ändamål som beskrivs i denna policy, till exempel för teknik, logistik, e-handel, marknadsföring och andra tjänster. Sådana parter har inte rätt att använda dina personuppgifter i andra syften än för vad dina personliga data samlades in för, och vi kräver att de agerar konsekvent med tillämpliga lagar och denna policy samt att de använder lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.Internationella överföringarVåra produkter och tjänster kan tillhandahållas med hjälp av resurser och servrar som finns i olika länder runt om i världen. Därför kan dina personuppgifter överföras utanför det land där du använder våra tjänster, även till länder utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EEA), där skyddsnivån kanske inte anses lämplig enligt Europeiska kommissionen. I sådana fall vidtar vi åtgärder för att säkerställa att ett adekvat skydd för dina personuppgifter lämnas enligt vad som krävs enligt gällande lagar. För internationella överföringar av dina personuppgifter förlitar vi oss i allmänhet på avtal som baseras på Europeiska kommissionens standardavtalsklausuler.Övriga upplysningarVi kan lämna ut och på annat sätt behandla dina personuppgifter i enlighet med gällande lagar för att försvara IPIS legitima intressen, till exempel i civilrättsliga eller straffrättsliga förfaranden.Tjänsteleverantörer och andra auktoriserade tredjepartsleverantörerVi kan dela dina personuppgifter med andra företag eller tredjepartstjänster, i enlighet med denna policy. Våra produkter eller tjänster kan också innehålla länkar till andra företags webbplatser och andra tredjepartstjänster som har en egen integritetspolicy. Vi ansvarar inte för sekretesspraxis eller innehåll hos sådana tredjeparterstjänster och vi rekommenderar därför att du noggrant läser igenom integritetspolicyn för sådana tjänster. Se nedan vilka tredjepartsleverantörer vår databas och dess innehåll delas med.För mer information om vilken information våra cookies och andra företag samlat in om dig kan du vid användning av vår hemsida ställa in dina cookies utefter egen önskan.

DatasäkerhetVi genomför lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att förebygga och minimera risker i samband med tillhandahållande och behandling av personuppgifter.Dina rättigheterRätt till informationVi ger dig med denna policy information om hur vi arbetar efter GDPR.Rätt till tillgångDu har rätt att begära ut information om och få tillgång till de personuppgifter vi har samlat in från och om dig. Du har också rätt att begära och ta emot personuppgifter som vi samlat in om dig på ett vanligt och maskinläsbart formulär.Rätt till rättelseDu har rätt att begära att vi kompletterar eller rättar ofullständiga eller felaktiga personuppgifter.Rätt till radering och begränsning av behandlingDu har rätt att begära att vi anonymiserar eller raderar ofullständiga, felaktiga, onödiga eller föråldrade personuppgifter vi håller om dig. Vi kan emellertid inte ta bort sådana personuppgifter som är nödvändiga för att följa bindande lagliga skyldigheter eller om personuppgifterna måste behållas enligt gällande lagar.Om du anser att dina personuppgifter som samlats in av oss är felaktiga, du inte vill att dina personuppgifter ska raderas där behandlingen av dina personuppgifter har bedömts vara olaglig eller personuppgifterna inte längre är nödvändiga, eller om du har invänt mot bearbetningen och förekomst av legitima grunder för bearbetning fortfarande är under övervägande, kan du begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.Du kan också när som helst göra invändningar mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring, sändning av reklammaterial, profilering eller för marknadsundersökningar. Vidare, där dina personuppgifter behandlas baserat på ditt samtycke, har du rätt att återkalla ditt samtycke till sådan behandling när som helst.Om du vill utnyttja dina rättigheter som nämns ovan kan du, i enlighet med gällande lagar, utöva sådana rättigheter genom att kontakta oss via de kontaktpunkter som anges i marknadsföringsmaterialet eller nedan i denna policy. I vissa fall, särskilt om du vill att vi ska radera eller upphöra med behandlingen av dina personuppgifter, kan det också innebära att vi kanske inte kan fortsätta att tillhandahålla tjänsterna till dig. Vi uppmanar dig att använda tillgängliga verktyg för hantering av profiler för ovanstående ändamål, eftersom sådana verktyg ofta ger dig direkt tillgång till dina personuppgifter och låter dig hantera dem effektivt.Observera att vi kan behöva identifiera dig och be om ytterligare information för att kunna uppfylla dina ovanstående önskemål. Observera också att gällande lag kan innehålla begränsningar och andra bestämmelser som gäller dina ovanstående rättigheter.Rätt till att göra invändningarDu som registrerad har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter. Du kan när som helst invända mot vår behandling och då måste vi redogöra för dig att det finns berättigade skäl till vår behandling.Rätt till dataportabilitetDu som registrerad har i rätt att få ut och använda dina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan social medietjänst. Vi är skyldiga att underlätta en sådan överflyttning av personuppgifter.Klagomål till tillsynsmyndighetOm du anser att vår behandling av dina personuppgifter är inkonsekvent med gällande dataskyddslagar eller att vi inte har säkerställt dina rättigheter tillräckligt kan du göra ett klagomål hos den lokala tillsynsmyndigheten med ansvar för dataskyddsåtgärder. Integritetsskyddsmyndigheten hjälper dig vidare www.imy.se.KontaktVi på IPIS är personuppgiftsansvariga.

Vill du komma i kontakt med oss eller nyttja dina rättigheter? Hör av dig till oss så hjälper vi dig.

Företagsnamn:IP i Sverige ABOrg.nr 559232-9949

Postadress:Fyrislundsgatan 68754 50 Uppsala, Uppsala län

Epost:För frågor om vår GDPR eller hur vi använder dina personuppgifter per mejl.Var god mejla till kontakt@rorjour247.se, döp ditt mejl till “GDPR”.

Cookie policyVi använder cookies på vår hemsida och är enligt lag skyldiga att informera dig om detta. Genom denna lag ska du också ha en möjlighet att ställa in dina cookies. Du kan vid besök på vår hemsida välja vilka cookies du lämnar och inte och vid behov kan du också ställa in detta i din valda webbläsare.