Jobba hos oss

Här hittar du våra lediga tjänster

IP i Sverige AB är en dynamisk och snabbväxande aktör inom installations- och förmedlingstjänster, med fokus på områden som VVS och elinstallation. Vi är verksamma över hela Sverige och står för en kombination av hög kvalitet, tillförlitlighet och kundfokus.

Vi är mitt i en spännande tillväxtfas. Bara tre år efter vår start har vi redan uppnått en omsättning på över 100 miljoner, och vårt nästa mål är att dubbla den siffran under de kommande åren. I takt med vår tillväxt söker vi ständigt efter ambitiösa och drivna individer som är intresserade av att vara en del av och bidra till vår framgångsresa.

Bli en del av våra starka varumärken!

Team ipisverige Rormokare nu ipisverige Svenskaeljouren ipisverige Rorjour247 ipisverige2

Lediga tjänster

Kundtjanst medarbetare

Kundtjän­stmedar­betare till vårt Uppsalakontor

Är du dri­ven, nyfiken och social? På IP i Sverige får du möj­lighet att göra skill­nad i ett socialt team som prä­glas av gemen­skap och hög energi!

Har du stor ener­gi och en gen­uin vil­ja att ha nöj­da kun­der kan du vara vår nya kollega.

Teamleader

TEAM­LEADER till vår bokningsavdelning

Har du en oslag­bar ener­gi, starkt ledarskap och ett gen­uint engage­mang för att byg­ga framgångsri­ka team, då pas­sar du per­fekt för den­na roll! 

Om du vill vara en del av ett växande före­tag med en spän­nande framtid, skic­ka in din ansökan idag! 

Bokare

Bokare till vårt Uppsalakontor

Du kom­mer att bli en del av vårt nuvarande säljteam där du får löpande stöt­tning och utbild­ning. Du job­bar med att ta emot sam­tal, svara på mail och andra typer av inkom­mande kundförfrågningar. 

Hos oss kom­mer du att lära dig myck­et om våra verk­samheter och hur bran­schen funger­ar i stort.